Soorten buitenschoolse opvang Hoorn?

Buitenschoolse opvang hoorn

Hoorn is een stad in het westen van Friesland. Het is ook een stad in de gelijknamige gemeente Hoorn. Er wonen ongeveer 73.500 mensen in deze gemeente op een oppervlakte van ongeveer 20 vierkante kilometer, want 32,5 van de 52,5 vierkante kilometer van deze provincie is water. Soorten buitenschoolse opvang Hoorn?

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang (VSO) is de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voor schooltijd (7.30 tot de school begint, meestal 8.30 uur). Naschoolse opvang (NSO) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd, 4 tot 12 jaar, na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. Naschoolse en voorschoolse opvang vallen onder buitenschoolse opvang. Scholen zijn verplicht zich in te spannen om buitenschoolse opvang te realiseren tussen 07.30 uur en 18.30 uur. Naschoolse opvang is een ander woord voor buitenschoolse opvang. Voorschoolse opvang is wat anders dan voorschoolse educatie.

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) tijdens de lunchpauze van school. Scholen kunnen dit zelf verzorgen of uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet kinderopvang maar onder de Wet op het primair onderwijs. Scholen zijn verplicht zich in te spannen om tussenschoolse opvang te realiseren. Voor de kosten van tussenschoolse opvang kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.